Når I har besluttet at starte en ny klub og har fået udformet et forslag til vedtægterne, er det tid til at få indkaldt til stiftende generalforsamling. Her skal I sørge for at få indkaldt så mange som muligt af dem, som har interesse i den kommende klub. Det er også vigtigt at forslaget til vedtægterne er tilgængelige for interesserede. Information om vedtægterne kan blandt andet sendes ud med indkaldelsen. På den stiftende generalforsamling vedtager I vedtægterne og vælger den første bestyrelse for klubben.

Minimumsdagsorden til stiftende generalforsamling

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Registrering af fremmødte
  • Valg af stemmetællere
  • Gennemgang af vedtægter og afstemning om disse
  • Valg ifølge vedtægter
  • Eventuelt